Úvěr

ČSSD chce maximální sazbu nákladů na úvěr

Maximální sazbou nákladů na úvěr ve výši mezi 17 a 23 procenty ročně nebo přísnějším postupem policie chce ČSSD bojovat proti lichvářům.

Maximální procentní výši nákladů na úvěr chce ČSSD stanovit nařízením vlády, aby bylo možné pružně reagovat na ekonomický vývoj. Smlouva, ve které by roční sazba nákladů přesáhla stanovenou výši, by byla neplatná a věřitel by mohl vymáhat jen splácení původní částky bez úroků.

Články: Co vše banka ověřuje při žádosti o úvěr - zejména platební morálku.

Kontakt
xxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
Navigace na stránkách
Motto

ČSSD chce maximální sazbu nákladů na úvěr.Úvěr